top of page

Historiken runt våra fastigheter

Brf. Lilla Drottningen har 2021 anlitat Anticuum AB för att låta deras Byggnadsantikvarie Johanna Roos göra en rapport om fastigheterna på Stora Nygatan 15 och Lilla Drottningatan 4, som idag utgör Brf. Lilla Drottningen. 

Efter mycket sökande i arkiv och även intervjuer så har vi nu en spännande rapport med historier, ritningar, dokument & bilder som sträcker sig hela vägen till husens uppförande 1855-1856. I rapporten nedan nämns också en hel del om historiken i området runtomkring. 

Trevlig läsning!

 

bottom of page